האם אתם מתאימים??
מלאי שם, דואר אלקטרוני וכמה זמן אתם ביחד. לאחר מכן
דרגי מ 1-7 את המשפטים הבאים.
7= אני מאוד מסכימה עם המשפט.  הוא מתאר בצורה מדויקת את הזוגיות שלי.
1= אני לא מסכימה בכלל עם המשפט. הוא לא מתאר את הזוגיות שלי.
מהשאלה הרביעית ואילך יש לבחור מספר בין 1-7 בלבד.
תשובה מפורטת לשאלת ההתאמה ביניכם, תשלח אלייך  למייל  תוך חמישה ימים. 
question4, question, help, support